سخنرانی دکتر طلایه رویایی عضو هیئت علمی پژوهشکده هنرهای سنتی
1398-02-18

خانم دکتر رویایی

 

می خوام به چند نکته اشاره کنم که کمتر به آن اشاره شد. در بومگری یک مسئله سفر است و مسئله دیگر سنت است. یکی از نکته ها ایجاد چالش قرار دادن تفکری است که در سفر سکنا گزیدن در هتل چند ستاره بدون داشتن تجربه جدید است یا سفر و سکنا در اقامتگاه بومگردی ایجاد اکتشاف در آن محل است که باعث زیست دوباره در محیط است و کشف اصالت ها و سفر به اعماق فرهنگ است. بعد از سفر به بلخ تجربه جدید در زندگی را برایم به ارمغان آورد. احساس زندگی در قرون گذشته حس غریبی داشت. مسئله ساختن مکان‎های خاطره برانگیز نیست. بلکه حفظ سنت هاست.

بودن در مکان و اشیاء به کار رفته در اقامتگاه تاثیر در ناخداگاه داشته و حس ارتباط با آن خاطره برانگیز است. بحث بحث بیدار کردن هویت و گذشته است. انتخاب اشیاء مورد استفاده در اقامتگاه می بایست زیر نظر یک مقام یا یک ارگان انجام پذیرد. فرماندار نیز اشاره کرد که آنقدر اجازه ندهیم که اقامتگاه ساخته شود تا اصالتش از بین برود.

حواسمان باشد کاری نکنیم که از اقامتگاه بوم گردی فقط اسم آن باقی بماند. نکته دیگر تفکیک هنرهای سنتی از صنایع دستی است. حفظ و حمایت از هنرهای سنتی اصیل را در اقامتگاه ها در نظر داشته باشیم.