سخنان جناب استاد فرزاد رشیدی معاون صنایع دستی استان گیلان
1398-02-18

 

نکاتی را با هم مرور می‎کنیم در خصوص ارتباط گردشگری و هنرهای سنتی و صنایع دستی. تاثیری که صنایع دستی می‏تواند بر گردشگری داشته باشد.

مروری بر گردشگری پایدار خواهیم داشت و این که بومگردی واقعا یعنی چی؟ با وجود این که مدتی از مبحث بومگردی گذشته اما هنوز در تعریف بومگردی با هم به توافق نرسیدیم.

آیا گردشگری گزینه مناسبی برای توسعه پایدار است؟

پوسته یا هسته گردشگری چیست؟

آثار منفی گردشگری در روستاهای استان گیلان چیست؟

شاخص‏های توسعه پایدار صنایع دستی چیست؟

آیا توسعه اقامتگاه بوم گردی سبب توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی می گردد؟

آیا گردشگری بدون صنایع دستی و هنرهای سنتی مناسب با اصول توسعه پایدار گردشگری است؟

آیا آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی می تواند سبب توسعه پایدار صنایع دستی و هنرهای سنتی گردد؟

آیا توسعه پایدار مقاصد گردشگری با ایجاد زیر ساخت های فیزیکی مانند: جاده ـ آب و برق، گاز، تلفن و ... اتفاق می‏افتد؟

معرفی و بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی سبب توسعه گردشگری پایدار می‏شود؟

آیا بدون داشتن استاندارهای اکوتوریسم و رعایت مبانی توسعه پایدار می توان به توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال دست یافت؟

اقامتگاه های بوم گردی چگونه می‏تواند گزینه مناسبی جهت استفاده از فرصت موجود و رسیدن به توسعه پایدار در روستاهای استان گیلان باشد؟

متاسفانه بعضی از مواقع آثار منفی از حضور گردشگر در محیط طبیعی را شاهد هستیم. در بعضی روستاها به جای ایجاد ذائقه در گردشگر، روستا به سمت خواسته گردشگر سوق پیدا کرده که متاسفانه باعث تخریب طبیعت گشته است. نابودی معماری بومی؛ نابودی مراسم آیین سنتی، هنرهای سنتی و ...

تغریبا 150 کشور دنیا درآمدشان از گردشگری است. یکی از شاخه های گردشگری اکوتوریسم است. واژه «اکوتوریسم» در اواخر دهه ۸۰ قرن بیستم و در نتیجه افزایش و ارتقای آگاهی جهانی و واکنش نسبت به اقدامات اکولوژیکی جهان پدید آمد.

در ایران همراه با گردشگری پایدار که آیین نامه ای در هیئت وزیران تصویب شد که ما می توانیم گردشگران را در اقامتگاه بومی اقامت دهیم.

از مهمترین شاخصه های اقامت گاه بوم گردی شامل توجه به معماری بومی سنتی، رعایت بالاترین شرایط زیست محیطی، حفاظت از میراث ناملموس، مسئول اقامتگاه در اقامتگاه سکنا داشته باشد.