سخنرانی آقای فرزان خانجانی افشار مدرس دانشگاه
1397-09-23

آقای فرزان خانجانی افشار مدرس دانشگاه

 

فرزان خانجانی افشار گفت: ضرورت شناخت بافت و سبقۀ تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر قوم به جهت انتقال به گردشگران و مخاطبان نوعی بستر سازی و ایجاد آمادگی حسی و ذهنی برای دیدن و شنیدن هنرهای دراماتیکی وموسیقیایی به روایت هنرهای سنتی است. تاکید بر آشنایی با مجموعه آداب گفتاری و رفتاری هر منطقه به منظور شرکت در رخدادهای موسیقیایی و نمایشی هر قوم، بی‎تردید حضور در خاستگاه‏های هنرهای سنتی علاوه بر ضرورت وجود اتصال و ارتباط درست نیاز به آداب و روش‎های خاصی برای مستمعین دارد، چرا که خلاف اجراهای لوکس و ویترینی امروز در کلان شهرها مخاطبین بخشی از پازل هنری اتفاقات هنری در حوزۀ هنرهای سنتی به حساب می‎آیند.

او همچنین گفت: ضرورت توجه به ابعاد گوناگون فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی هر قوم در نسبت با شکل گیری و روایت هنری آن منطقه، چرا که خلاف موسیقی‎های مدرن و جدید الظهور که خواستگاه ملی و قومی مشخصی ندارند موسیقی نواحی(مقامی) و مجموعه هنرهای نمایشی هر قوم پیوستگی عمیق و مشخص با رخدادهای گوناگون دارد، در نتیجه آگاهی از کیفیت آداب گفتاری و رفتاری هر منطقه مخاطب را در بطن محتوایی و روایی این دست هنرها قرار می‎دهد، هنرهای سنتی روایت‏گر شادی‎ها، مصائب، حسرت‏ها، ارزوها، شکست‏ها و به طور کلی مجموعۀ عظیمی از عادت‏ها و سنت‎های یک قوم است. فقدان سیاق‎های اصولی و پژوهش‎ها و تحقیقات روشمند و نیز عدم توجه به آن‏چه که در سطرهای پیشین به آن‎ها اشاره شد، شوربختانه هنرهای سنتی را به مجموعه‎ای دور افتاده،مهجور، رو به زوال، نا آشنا و در نهایت ویترینی تبدیل کرده است که تنها در عالی‎ترین شکل ممکن باعث ایجاد تلذذی گذرا و هیجاناتی ناپایدار در ذهن و جان مخاطب می‎گردد، در حالی که توسل به شیوه‏های درست علاوه بر ایجاد اتصال باعث تاثیر گذاری و آشنایی با سابقۀ فرهنگی، قومی و اجتماعی یک منطقه می‎گردد.

فرزان خانجانی افشار گفت: اشاره و توضیح مثال‎های مشخص از آواها و نغمه‏های اقوان و ارتباط بلاواسطۀ آن‏ها با سبک رفتاری و گفتاری و به طور کلی سیاق زندگی مردم هر قوم است. اقوام گوناگون ایرانی برای هر رخداد رسمی، نوعی موسیقی مجزا و خاص دارند که ساختاری روایی و محتوایی آن به شکلی کاملاً گویا و روشن در حکم مولفه‎های تشکیل دهنده فرهنگ قومی آن منطقه می‌باشد.