سخنرانی آقای صادق کاظمیان مدیر اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان
1397-09-23

 آقای صادق کاظمیان مدیر اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان

کاظمیان در خصوص مدیریت دانش هنرهای سنتی و صنایع دستی در بومگری  گفت:  بسیاری از اقامتگاه‏های بوم گردی کشور و کسب و کارهای مرتبط با آن در حوزه صنایع دستی، بنگاه‎هایی مردم محور، در مقیاس کوچک و اغلب خانوادگی، غیر رسمی و مبتنی بر منابع محلی، سرمایه‎های اجتماعی و سطح فناوری پایین می‎باشند. این کسب و کارها مبتنی بر ویژگی‎ها و فرهنگ جامعه محلی هستند و بر اساس دانش ضمنی و بومی و موروثی فعالیت می‎نمایند که اغلب دانش آنها به صورت رسمی ثبت نشده‎اند.

حفظ و مدیریت دانش در کسب و کارهای خرد با ساختار غیر رسمی (مانند آنچه در اقامتگاه‏های بوم گردی و حوزه‎های صنایع دستی که بخشی از میراث فرهنگ ناملموس جوامع محلی می‎باشند وجود دارد ) از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرایند مدیریت دانش شامل ایجاد دانش به عنوان تولید و کشف، کسب و کد گذاری دانش، اشتراک دانش، انتقال دانش، بازبینی دانش و به کارگیری دانش  می‎باشد.

در این ارائه تلاش می‏شود تا به چالش‎های موجود در بحث مدیریت دانش کسب و کارهای حوزه صنایع دستی در جوامع محلی و اقامتگاه‎های بوم گردی اشاره گردد.