سخنرانی دکتر زهرا رهایی
1397-09-23

سخنرانی دکتر زهرا رهایی

زهرا رهایی سخنان خود را چنین آغاز کرد: تغییرات شتابان تکنولوژی در کنار ساختار حاکمیتی و شرایط اقتصادی واجتماعی ایران باعث شده تا شرایط ورود وپایداری در محیط پر تلاطم کسب وکار به مراتب دشوارتر از قبل باشد. این درجه پیچیدگی را تنها در سایه تحلیل‎های پویا و همه جانبه‎نگر می‏توان فهمید ومدیریت کرد. اکوسیستم کارآفرینی رویکردی به پدیده کارآفرینی و ایجاد کسب وکار است که  تاکید دارد کارآفرینی پدیده‏ای چند وجهی‏ست و در تعامل پی­در­پی با زمینه و بستری ست که در آن فعالیت می‏کند. در این رویکرد فرد کارآفرین مهم‏ترین عامل در بین عوامل  ایجاد و پایداری کسب وکار است ولی الزاماً عامل پیش برنده نیست حتی اگر خلاقیت ونوآوری کارآفرینانه هم داشته باشد.

رهایی چنین ادامه داد: زمانی که از اکوسیستم کارآفرینی صحبت می‎کنیم باید تمامی ذینفعان را درنظر داشته باشیم که در قالب افراد، سازمان‏ها از دستاوردهای فردکارآفرین منتفع یا متضرر می‏شوند و خود نیز بر فعالیت کارآفرین اثر مثبت یا منفی می‏گذارند. ورود تفکر اکوسیستمی در سال 1996 برای اولین بار از حوزه زیست‏شناسی وارد ادبیات کسب وکار شد و در سال 2009 فورفاس از این رویکرد در تحلیل شیوه تعامل محیط وکارآفرین بهره گرفت که توسط آیزنبرگ توسعه یافت. بر این اساس اکوسیستم کارآفرینی از شش قلمرو اصلی تشکیل شده‎ست که عبارتند از سیاست، فرهنگ، سرمایه انسانی، تامین مالی، حمایت‎ها، بازار. هرکدام از این مولفه‏های اصلی از مجموعه‏های فرعی دیگر تشکیل شده‎اند که بخشی مشترک بین همه الگوهای کسب وکار فارغ از موضوع فعالیت‏هایشان‏ست و بخشی به طور ویژه وابسته به نوع کسب وکار است.

او گفت: با این مقدمه به بررسی رابطه صنایع دستی و هنرهای سنتی به عنوان بستری برای پایداری بومگردی‏ها می‎پردازیم. بومگردی به مثابه یک فعالیت اقتصادی – اجتماعی در تعامل با محیط کسب وکار و در قالب اکوسیستم کارآفرینی قابل بررسی وتحلیل‏ست ولی آنچه در این گفتار به توجه می­شود چگونگی تعامل و سهم حضور موثر صنایع دستی و هنرهای سنتی در بومگردی‏ست که با رویکرد اکوسیستم کارآفرینی وبهره گیری از مولفه‏های شش گانه بررسی می‎شود. در واقع هنرمند فعال در صنایع دستی و هنرهای سنتی در بستری که بومگردی برای عرضه کالا و خدماتش فراهم می‏آورد چگونه حضور یابد تا ضمن حفظ اصالت و جایگاه خود بستر رونق بومگردی را فراهم آورد و از سوی دیگر کسب وکار بومگردی چه الزامات وجایگاهی را در محیط کسب وکار خود ایجاد وتوسعه دهد تا قابلیت‏های خلاقانه صنایع دستی و هنرهای سنتی شکوفا شود ودر سایه این تعامل دو سویه از منظر اکوسیستم کارآفرینی موجبات توسعه پایدار فراهم شود.