سخنرانی دکتر پویا محمودیان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
1397-09-23

دکتر پویا محمودیان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

پویا محمودیان معاونت صنایع دستی گفت: کشور ایران سومین کشور صنایع دستی از لحاظ تنوع در جهان است. هفته گذشته 3 شهر و3 روستا در لیست شهرهای جهانی ثبت شد. 32 استان در تولید صنایع دستی فعال هستند. 31 استان ما نیز در حوزه گردشگری فعال است و جاذبه‏های گردشگری بسیار دارد. بنابر این از آنجا که باور داریم که صنایع دستی و گردشگردی دو ابزار کار آمد توسعه پایدار هستند، امیدواریم که هم افزایی گردشگری و صنایع دستی بتواند ارائه راهکارهای بهتری برای زندگی بهتر و پیشرو بودن داشته باشد.

او ادامه داد: اقامتگاه‎های بومی و بومگردی در بافت‎های بومی و سیمای منطقه برپا شده و توانسته کمک شایانی برای گردشگری انجام داده است. اگر بپذیریم که این اقامتگاه‏های بومی فصل مشترک بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند می‎‏توانیم به این باور برسیم که این اقامتگاه‎های بومگردی ما فرصت ارزشمند را برای توسعه پایدار به ویژه در روستاهای ما ارائه می‏کنند. در این مناطق تمامی بازیگران ما به بازی برد برد که ما به آن معتقد هستیم خواهند رسید. صنایع دستی ما به عنوان تولیدات محلی تماماً می‏تواند تمام هدف ما را در اقتصاد خواهد داشت. گردشگرانی که به اقامتگاه‏های ما سفر می کنند میتوانند ما فصل مشترکی را بین سنت و مدرنیته تجربه کنند. همچنین دولتمردان می‏توانند با استفاده از اقامتگاه‏های بومی تبلیغ سنت،تاریخ و فرهنگ را داشته باشند. آنچه که اهمیت برگزاری این همایش را برای ما صد چندان می‎کند، نگاه علمی به این موضوع است.