دکتر جان الله کریمی‌مطهر رئیس دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
1397-09-23

دکتر جان الله کریمی‌مطهر رئیس دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

کریمی مطهر ضمن تشکر از گروه هنر شورای بررسی متون و جناب آقای شریف زاده و اعضاء گروه‏شان و خیر مقدم از حضار گفتند: شورای بررسی متون تغریباً سابقه 23 ساله دارد و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شکل گرفته و این شورای اهداف و سیاست‎هایی خود را بر نقد متون درسی، کمک به رشد تفکر انتقادی و نوآوری در تولید متون دانشگاه متمرکز کرده است.  ارتقاء علوم انسانی و تولید علم بومی بدون نقد آثار موجود میسر نیست. بنابر این اهداف و سیاست‏های شورا بر نقد متون درسی و کمک درسی دانشگاهی متمرکز شد. رویکرد بومی گرایی در علم، تکریم ارزش‎های دینی، انطباق تحقیقات علوم انسانی با نیازهای جامعه و جلب مشارکت دانشگاه‎ها، مراکز آموزش عالی و اساتید سراسر کشور در جهت هم افزایی در فعالیت‎های شورا مورد تأکید بوده است. راهبرد و اهداف شورای همواره توسعه فرهنگ نرم، جایگاه علوم انسانی، محصول محوری، بومی گرایی و اثر بخشی فعالیت‎های شورای مد نظر بود و انطباق فعالیت‎ها با ارزش‎های جامعه مطرح بوده است. همکاری با نهادها و سازمان‎های همسو مد نظر بود. شورای برای این که نظام‏مند حرکت کند، گروه‏‏های تخصصی را تشکیل داد و یکی از این گروه‎ها هنر است. که امروز یکی از این برنامه‎های این گروه است. در سال‏های اخیر با حضور دکتر شریف زاده به صورت یک گروه مستقل فعالیت‏های خود را آغاز کرد.

او ادامه داد: تحولات سال‎های اخیر به خصوص فعالیتی که در خصوص اقتصاد شد باعث رونق گردشگری شد. آمارها نشان دهنده سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشور از محل گردشگری داخلی است. اما آمار بالای تلفات جاده‌ای، شکل‌گیری ترافیک‌های سنگین، تخریب محیط‌زیست، ایجاد اختلال در جوامع محلی، کمبود زیرساخت‌ها و خدمات‌پذیرایی از گردشگران از موانع توسعه این صنعت است.

از تاثیرات مثبت گردشگری می‏توان به: ایجاد شغل برای مردم یک کشور، ترویج آگاهی فرهنگی و همینطور کمک به حفظ سنت ها و فرهنگ های محلی، توسعه زیرساخت ها و خدمات مانند بهبود و ایجاد جاده ها و فرودگاه ها با استفاده از درآمد حاصل از گردشگری، کمک به جامعه محلی با ورود ارز، حمایت از جاذبه های طبیعی با استفاده از در آمد گردشگری اشاره کرد.

کریمی مطهر همچنین گفت: صنایع دستی و هنرهای بومی بازتاب نگرش معنوی و تظاهرات روحی، قومی و بومی اقوام مختلف ایرانی به صورت خاص و در گستره وسیعتر همه سرزمین ایران به صورت عام در یک کالای مادی است که امروزه جزوی از یک کالای فرهنگی محسوب می‏شود و می‏تواند معرف فرهنگ سرزمین ما نیز محسوب گردد. از این رو شناسایی این محصول فرهنگی و راهکارهای رشد و توسعه آن  در نواحی روستایی نیاز به تأمین ریشه‎ها و سر منشأ ظهور این آثار و به دنبال آن قابلیت عرضه آن در بازارهای داخلی و جهانی دارد.