سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1397-09-23

دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: همیشه آرزو داشتم پژوهشگاه علوم انسانی بتواند برای تحقق اهدافش به هنر پیوند بخورد. هنر ممکن است در سرزمین‎های گوناگون کارکردهای متفاوتی داشته باشد ولی قطعاً در سرزمین ما با این تمدن دیرین مرهون زیبایی شناسی است. اگر از دیدگاه و زاویه زیبایی شناسی و نماد پژوهانه به تمدن نگاه بکنیم، تمدن‏ها فشرده نمادها هستند. اساره فضیلت و زیبایی شناسانه می‏تواند تمدن را رقم بزند. در تمدن ما به واسطه دیدگاه خسروانی، نگرش شهودی و دیدگاه اشراقی  عجین شده و علوم انسانی ما زمانی کارآمد خواهد شد که بتواند با هنر بیامیزد. قطعاً علوم انسانی نیاز به هنر دارد. و بدون حضور هنر علوم انسانی ابتر خواهد ماند. علوم انسانی به عنوان رکنی از جامعه برای توسعه خودش نیاز به همبستگی در گونه‏های مختلف هنر دارد.