سخنرانی دکتر فرزانه سلیمانی دبیر علمی همایش
1397-09-23

فرزانه سلیمانی نیسیانی دبیر علمی همایش

سلیمانی نیسیانی دبیر علمی این همایش ضمن خوش آمد گویی گفت: این روزها سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی توجه ویژه‌ای به مقوله صنایع دستی و گردشگری برای رفع مشکلات اقتصادی و محیط زیست مناطق مختلف دارند. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان محیط زیست، کمیته امداد، آژانس‌های بین‌المللی و ... فعالیت‌های کارآفرینی صنایع دستی و گردشگری در مناطق مختلف انجام می‌دهند که روی برنامه‌های متولی اصلی این حوزه یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخش خصوصی و مدنی  متخصص در این حوزه تأثیرگذار است. بنابراین ضروری است تا دیر نشده، حوزه هنرهای سنتی- صنایع دستی و گردشگری جایگاه واقعی خود را در دوران گذر از یک رمانتیسم فرهنگی به رئالیسم اقتصادی پیدا کرده و تاثیر فعالیت‌های کارآفرینی سایر گروه‌ها همچون محیط زیست وکشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی اجتماعی و فرهنگی و همچنین صنعت و تجارت بر بدنه خود را با مهارت همگرایی و محدودیت کردن موازی کارها ساماندهی نماید. درک بهتر از فرصت‌ها، تهدیدها و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت‌های یکدیگر، گام‌ مؤثری است برای رسیدن به یک اکوسیستم کارآفرینی مشترک بر مبنای توسعه پایدار.

او ادامه داد هدف این برنامه تلاش جدی جهت حفظ و احیای دستاوردهای صنایع دستی کشور در بومگردی صورت گرفته است، به دلیل گستردگی نقش و جایگاه آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی،  عزم ملی دو چندان را می‎طلبد، تا بتوان حوزه صنایع دستی و بومگردی را در اکوسیستم کارآفرینی تبیین نمود. چرا که هنوز با چالش‎های وسیعی به خصوص در حوزه کسب و کار فعالان (در بازارهای داخلی و خارجی) رو به روست.